„Aby malować, musisz zamknąć oczy i zacząć śpiewać"— Pablo Picasso

Nazywam się Agata Klebba.

Jestem pedagogiem, animatorem życia kulturalnego, samorządowcem, trenerem twórczego myślenia i  arteterapeutą.

Pasjonuje mnie nowoczesne podejście do wychowania i nauki dzieci poprzez sztukę, rzemiosło i wszelkie prace twórcze. 

CELEM działalności PRACOWNI jest tworzenie bezpiecznych warunków do rozmowy o potrzebach, emocjach, wartościach, marzeniach ale też problemach moich podopiecznych oraz wypowiedzi poprzez swobodną ekspresję twórczą.

Stosowane przeze mnie metody arteterapeutyczne pozwalają uczestnikom rozwijać poczucie własnej wartości, zrozumienie siebie, swoje

emocje i potrzeby.

W pracy z dziećmi i dorosłymi skupiam się na wykorzystaniu sztuk wizualnych - ceramiki, rysunku, malarstwa i grafiki warsztatowej. Techniki, których używam rozwijają przede wszystkim kreatywność, wyobraźnię przestrzenną oraz myślenie projektowe.

Zależy mi, aby dzieci miały możliwość poznania i kontaktu z jak największą ilością technik plastycznych, dlatego dbam o szeroki wachlarz i jakość materiałów używanych podczas zajęć. 

Staram się aby oferowane przeze mnie zajęcia były różnorodne, wysokiej jakości a dzieci zachęcić do działań twórczych.                        

 CO ROBIMY 
 
malujemy, rysujemy, poznajemy nowe techniki, narzędzia plastyczne, materiały a nawet sprzęty
wycinamy, kleimy, łączymy, zdobimy, odciskamy, zgniatamy, wałkujemy, toczymy, rwiemy
dyskutujemy, socjalizujemy się, dbamy o porządek w Pracowni, dzielimy się smutkami, radościami i przeżyciami
planujemy, organizujemy, projektujemy, rozwiązujemy problemy, analizujemy, stawiamy pytania bez odpowiedzi
dajemy się ponieść swobodnej ekspresji twórczej, bez celu
poznajemy ciekawych artystów i ich dzieła w interesujący sposób
nigdy się nie nudzimy, mamy czas na przerwę i swobodną zabawę
nigdy nie zmuszamy
inspirujemy się i nabywamy kompetencji społecznych
kształtujemy wrażliwość, zarówno estetyczną jak i społeczną
uczymy się odpowiedzialności, samodzielności i wiary we własne możliwości
doświadczamy, odkrywamy swoje talenty, predyspozycje i zainteresowania
szanujemy odmienność, wspieramy kreatywne postawy
 
Wszystkie działania w Pracowni opierają się na założeniach arteterapii, gdzie nie liczy się efekt końcowy a droga, która nas prowadzi.
 
KAŻDY MOŻE TWORZYĆ.
 
Jeśli dziecko CHCE działać to jest najważniejszy
i WYSTARCZAJĄCY POWÓD do rozpoczęcia przygody w Pracowni.

                                    

 pracownia